albaniasat.forums3.com

Informacion

Ju u munduat të menaxhoni një përdorues me statusin e krijuesit. Vetëm krijuesve u lejohet të menaxhojne krijues të tjerë.
Aber auch Gründer können nicht den Besitzer des Forums mit der ID#2 bearbeiten.

« Kthehu tek faqja e mëparshme

Admin Panel - Help-Topics
No help topics at the moment. Please help us »Support.


ϡ
free hosting and service powered by UserBoard.org, Core3.0
web tracker